För att ge en rättvis bild av bolaget har vi en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden. Informationsgivningen kännetecknasav öppenhet, samtidighet och likformighet. Den lämnas i enlighet med gällande lagstiftning, NASDAQ regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt bolagets IR policy.

Catenas aktier introducerades den 26 april 2006 på Stockholmsbörsen, Nordiska listan Mid Cap. Från och med den 4 januari 2021 handlas aktien på NASDAQ Stockholm, Nordiska listan Large Cap i sektorn Real Estate, under benämningen CATE.

Aktie Catena AB