Vår ambition är att 100 procent av koncerners uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030.

Byggnader som kvalitetssäkras av tredje part är ett sätt att säkerställa hög hållbarhetsprestanda och säkerställa tillförlitlighet för externa intressenter. Vårt miljöcertifieringsarbete är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi jobbar systematiskt med att öka hållbarhetsprestandan i våra fastigheter. Samtidigt ger det oss en metod för att systematiskt förbättra våra anläggningar över tid. På Catena arbetar vi i första hand med BREEAM In-Use för befintliga fastigheter och BREEAM-SE för nyproduktion.