4D9a2846

Jörgen Eriksson

VD

Född 1972, civilekonom. Tidigare Affärs- och fastighetschef och Regionchef på Catena, innan dess bland annat VD på Falvir och Ekonomiansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB.

Aktieinnehav i Catena: 6000 aktier

Sofie Bennsten

Sofie Bennsten

vVD och CFO

Född 1969, ekonom. Tidigare Koncerncontroller och HR på Catena, innan dess Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

Aktieinnehav i Catena: 600 aktier

Johan Franzen

Johan Franzén

Affärs- och fastighetschef

Född 1978, ekonomstudier. Tidigare Affärsområdeschef Industri/Logistik på Platzer. Innan dess bakgrund inom logistik och fastigheter, bland annat som regionchef på Catena.

Aktieinnehav i Catena: 328 aktier

Malin Nissen

Malin Nissen

HR-chef 

Född 1967, ekonom. Tidigare rekryteringskonsult på Dreamwork och olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet.

Aktieinnehav i Catena: 510 aktier

annie_nyblom

Annie Nyblom

Marknads- och kommunikationschef

Född 1978, Informations- och kommunikationsstudier. Bakgrund inom kommunikation och marknadsföring på bland annat Helsingborgshem och Studentlitteratur.

Aktieinnehav i Catena: 100 aktier

David Silvesjo

David Silvesjö

Finanschef

Född 1979, civilekonom. Tidigare Finanscontroller/IR på Catena. Tidigare Finance/Funding manager och koncerncontrolling på Heimstaden samt olika roller inom Swedbank-koncernen.

Aktieinnehav i Catena: 436 aktier

Amanda Thynell

Amanda Thynell

Hållbarhetschef

Född 1990, Ekonomie masterexamen, Management. Tidigare Hållbarhetscontroller på Catena. Har innan dess arbetat i olika befattningar inom detaljhandeln.

Aktieinnehav i Catena: 75 aktier.