Catena har i samarbete med Foodhills AB och Backahill AB startat ett gemensamägt bolag, Foodhills Fastighet AB. Catena har en ägarandel om 45 procent i bolaget.

Foodhills Fastighet förvärvade 2018 fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuvs kommun. Säljare var Findus som brukat fastigheten under många år och haft både huvudkontor och produktion på platsen. Fastigheten på Bjuv 23:1 består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en uthyrningsbar yta om drygt 100 000 kvadratmeter.

Fakta

Område: Livsmedelskluster i Bjuv
Kommun: Bjuvs kommun
Kommunikationer: Några kilometer till E4 och E6
Status: Färdigställt (anläggning till Hello Fresh)

Nybyggnation

Foodhills Fastigheter har uppfört en ny logistikanläggning till HelloFresh i Bjuvs kommun.  

Pressmeddelande 2021-11-11.

Artrenstation 565X250

Foodhills vision för verksamheten på området är att de ska bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Tillsammans med partners är målet en global referens- test- och pilotanläggning med innovation och kunskap som nyckelord.

Är du intresserad av att etablera dig här?

Kontakta Foodhills Fastighets AB för att prata vidare om möjligheter på området.