På en drygt 19 200 kvm stor markarea i Luleå kommun har Catena uppfört en terminal till Kyl- och Frysexpressen Nord om totalt 4 198 kvm, bestående av 2 684 kvm kyllager och 704 kvm fryslager. Anläggningen är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och på taket har en solcellsanläggning installerats. Kyl- och Frysexpressen Nord erbjuder kompletta logistiklösningar inom dagligvarusegmentet och har terminaler strategiskt utspridda i Norrlands största städer.

Kyl- och Frysexpressen Nord flyttade in under hösten 2021.

Fakta

Område: Luleå
Kommun: Luleå kommun
Kommunikationer: Mycket nära E4 vid infarten mot Luleå centrum (Storhedens industriområde)
Status: Färdigställt

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.