Distributionslager är ofta placerade längs de ringleder som omger befolkningscentra eller utifrån varans art centralt i en region.


Vad händer egentligen i ett distributionslager?

Ett distributionslager är utformat för att på en central plats lagra varor under kortare tid innan vidaretransport till återförsäljare i den region distributionslagret ska betjäna. Det kräver framförallt bra in- och utlastningsmöjligheter. 

E-handelslager är en variant av distributionslager som är specialiserade på att betjäna den växande e-handeln. Ett e-lager har ofta utrustning för packning av godset innan leverans till de utlämningsställen där slutkunden kan hämta sina varor. De kan också vara centralt placerade i tätorter eller på annat sätt lätt tillgängliga för konsument för att effektivisera och förbättra leverantörens distribution även i det sista ledet - till konsumenten.

Sorunda

ICA Fastigheter, Apotea och Sorundahallarna är exempel på företag som är verksamma i Catenas distributionslager.

Framtidssäkrade distributionslager

Vår ambition är nettonoll växthusgasutsläpp till 2030, vilket bland annat ställer krav på byggprocessen när ett nytt distributionslager ska uppföras. Vi arbetar också för att 100 procent av Catenas uthyrningsbara ytor ska vara miljöcertifierade och att hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet.

Vill veta mer om våra olika typer av fastigheter?

Vår specialicerade inriktning på logistikfastigheter gör att vi bygger en ovärderlig kompetens och kan ta ett brett och långsiktigt ansvar som spänner från nyproduktion till en kundnära, daglig, förvaltning. Välkommen att kontakta oss.