För att diversifiera bolagets finansiering har Catena etablerat ett MTN-program. All information som har publicerats i ärendet hittar du här. I samband med programmet lanserades även Catenas gröna ramverk.

Program i korthet

Emittent: Catena
Upprättat: 2021
Rambelopp: SEK FEM MILJARDER (5 000 000 000)
Valutor: SEK, NOK, EUR
Ledarbank: Swedbank AB (publ)
Emissionsinstitut: Swedbank AB, Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda banken ABDanske Bank A/S, Handelsbanken
Börsnotering: Nasdaq Stockholm
Registrering: Genom Euroclear Sweden AB

 

Pressmeddelanden

2024-05-31 Catena offentliggör uppdaterat grundprospekt för sitt MTN-program

2023-05-31 Catena AB offentliggör uppdaterat grundprospekt för sitt MTN-program

2021-06-09 Catena har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

2021-05-31 Catena AB offentliggör prospekt för MTN-program om fem miljarder kronor och lanserar grönt ramverk


Dokument

Prospekt

2024-05-31 Grundprospekt

2023-05-31 Grundprospekt

2022-05-31 Grundprospekt

2021-05-31 Grundprospekt

Ramverk

2024-04-19 Ramverk för grön finansiering

2024-04-19 Second opinion, S&P Global

2021-05-31 Ramverk för grön finansiering

2021-05-31 Second opinion, Cicero

 

Slutliga villkor

Lån nummer 5

Lån nummer 4

Lån nummer 3

Lån nummer 3 Tranche 2

Lån nummer 2

Lån nummer 1

Kreditanalytiker

SEB Gustav Johannesson
T: + 46 8 76 38 575
M: +46 70 767 63 75
gustav.johannesson@seb.se
Swedbank Axel Andersson
M: +46 (0)73 075 51
axel.andersson@swedbank.se