Butängen

Den nya logistikanläggningen om totalt 8 400 kvm uppfördes på en befintlig byggrätt på fastigheten Statorn 31. 

Ett 19-årigt hyresavtal har tecknats med den svenska grossistverksamheten SGD AB som lagerhåller och transporterar främst golv, keramik och textil åt företag och fackhandel. SGD flyttade in i de nya lokalerna under sommaren 2023.

Fakta

Tomtyta: 45 000 kvm
Område:
Butängen
Kommun: Norrköping
Status: Färdigställt

Vi på SGD är väldigt glada att vi kommit i mål med Catena som partner gällande vår satsning i Norrköpingsregionen. Den nya anläggningen ger oss rätt förutsättningar att fortsätta växa vår verksamhet samtidigt som vi kan bredda och förbättra vårt totala kunderbjudande mot golventreprenadsmarknaden i regionen.

Fredrik Alfredsson, VD på SDG AB

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.