Catenas potentiella landbank omfattar cirka 5 miljoner kvm i strategiska logistiklägen. Vi har under lång tid utvecklat värdefull kompetens för att tidigt identifiera attraktiva marktillgångar i nära anslutning till större transportleder och befolkningscentra. Detta ger oss en unik möjlighet att skapa nya, effektiva och hållbara logistikanläggningar som är skräddarsydda för våra kunders specifika behov. Det kan exempelvis handla om takhöjd, automationslösningar, kyl- och fryshantering eller specifika logistikflöden.

Platsutveckling som omfattar ett helt område med logistiketableringar skapar samordningsvinster som gynnar både Catena och hyresgästerna. Läs mer om våra större logistikpositioner.

Hållbara fastigheter

Vår målsättning är att bygga hållbart över tid, och våra hållbarhetsmål är högt satta. Samtliga a våra nyproducerade fastigheter miljöcertifieras, och vi har ett strukturerat arbetssätt där vi tar hänsyn till markanvändning (med högt ställda mål för biodiversitet), växthusgasutsläpp och implementering av hållbara energilösningar

Finns kvar vid kundens sida

När en byggnad är färdigställd fortsätter Catena att vara en långsiktig förvaltare. Genom vår närhet till och förståelse för våra kunders behov kan vi anpassa fastigheten efter de förändringar som uppstår över tid. Som hyresgäst kan du känna en trygghet i att fastigheten hålls i utmärkt skick och att vi tar ansvar för dess underhåll som en integrerad del av vårt erbjudande.

En kompetent och handlingskraftig förvaltningsorganisation finns på plats i regionerna, vilket stärker vår nära relation med dig som kund. Catena är din långsiktiga partner för framgång.

Är du intresserad av nyetablering?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om ytterligare möjligheter.