Logistikposition Söderåsen

På utmärkt logistikläge i nära anslutning till E4 och med snabb access till E6 finns möjligheter att etablera sig på fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15. Här finns 565 000 kvm attraktiv logistikmark, där vi gör det möjligt att bygga hållbara och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad uthyrningsbar yta om upp emot 240 000 kvm på sikt.

Fakta

Tomtyta: 565 000 kvm
Område: Logistikposition Söderåsen
Kommun: Bjuv
Status:
Detaljplan klar

Logistikposition Söderåsen

Catena påbörjar utveckling av Logistikposition Söderåsen

Med en lagakraftvunnen detaljplan kan nu utvecklingen av nya Logistikposition Söderåsen inledas.

Pressmeddelande 10 oktober 2023

Ett attraktivt logistikläge

Den aktuella marken ligger mycket nära gränsen till Åstorps kommun vid Åstorp södra industriområde. Där opererar sedan tidigare Seafrigo i en nybyggd logistikanläggning som Catena uppförde 2021 på fastigheten Broby 57:5.

Adobestock 287523184

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

23A9559

Vill du hellre flytta in i en befintlig lokal?

Se vad vi har ledigt just nu.

Lediga lokaler