Vi är stolta över våra projekt och ser inte vårt arbete som slut när anläggningen är färdigställd. Då är vi en aktiv och kundnära förvaltare som vill överträffa förväntningarna och bidra till att våra hyresgäster når sin affärsmål.

En kompetent och handlingskraftig förvaltningsorganisation på plats i våra regioner säkerställer relationen med kunderna, men också med det lokala näringslivet och samhället. Catena är en långsiktig partner och den aktiva förvaltningen har resulterat i att vi under åren fortsätter stärka våra relationer och ökar antalet hyresgäster.