För oss är det viktigt att vara en riktigt bra arbetsplats som alla medarbetare känner sig stolta över att tillhöra och aktivt bidra till. Våra medarbetare utgör kärnan i vår organisation och är helt avgörande för verksamhetens fortsatta utveckling. Vi strävar efter att erbjuda alla medarbetare möjlighet att utvecklas och växa och vi är övertygade om att när våra medarbetare trivs, så gynnar det både individerna själva och Catena som helhet.

Under 2021 inledde vi vårt samarbete med Great Place to Work – ett amerikanskt bolag som årligen genomför världens största studie av arbetsplatser. Varje år delar våra medarbetare med sig av sina åsikter om arbetsplatsen och dess kultur.

Vi är stolta och glada att under 2023 ha blivit certifierade som ett Great Place to Work för tredje gången. Certifieringen ger oss bevis på att våra medarbetare upplever Catena som en utmärkt arbetsplats. 

Namnlös Design 5
Utmärkelsen är ett kvitto, men ingen garanti. Vi fortsätter arbetet med att utveckla vår arbetsplats och varje dag stötta den positiva kultur och det stora engagemang som finns här.- Malin Nissen, HR-chef på Catena