Lokaler på logistiskt drömläge

Mellan Södertälje och Nykvarn, endast 30 minuter från Stockholm, växer det nya logistiska navet Stockholm Syd fram – ett optimalt läge för att hantera huvudstadens varuflöden och för att säkerställa framtidens hållbara leveranser.

Närheten till hamn och flygplats och de exceptionellt korta transporttiderna inom hela Stockholmsregionen, gör läget extra gynnsamt för verksamheter med snabba leveranser eller matvarudistribution. Kortare sträckor innebär också mer hållbara leveranser och minskade kostnader.

Ett område med mervärden

Hela Stockholm Syd ägs av Catena, andra privata aktörer och kommunerna Nykvarn och Södertälje. Tillsammans vill vi säkerställa nödvändiga funktioner som kan stötta ditt företag och dina medarbetare – som restauranger, hotell, handel, gym. Planer finns dessutom för ett truckstopp där transportörer inte bara kan fylla på bränsle eller ladda utan också vila, äta och duscha.

Till Stockholm Syd är det enkelt att pendla både kollektivt och med bil. Dessutom finns allt som behövs för att klara vardagspusslet i närområdet.

Catena Nykvarn P3 Low

Vi bygger Stockholm Syd

Idag har vi access till ett 450 000 kvm stort område, där en yta på 150 000 kvm är hårdgjord. Tillsammans med oss finns det möjligheter för din verksamhet att etablera sig i nya logistiklokaler som är:

  • flexibla och skräddarsydda
  • hälsosamma och trivsamma arbetsplatser
  • hållbarhetscertifierade
  • anpassade för att kunna bidra till fungerande ekosystem genom åtgärder för biodiversitet
  • energieffektiva med en trygg och effektiv energiförsörjning
  • anpassade för elfordon med egen fiberkabel direkt till kopplingsstationen som ger säker och stabil nätdrift

Catena har högt ställda hållbarhetsmål. Vi skapar förutsättningar för att våra hyresgästers verksamheter ska kunna arbeta och växa så hållbart som möjligt – genom att ställa krav på hela vår verksamhet, både vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi tar även ansvar över tid genom att vara en trygg och stabil hyresvärd. Efter byggperioden fortsätter vi att äga och förvalta våra fastigheter.

Front Broschyr Stlmsyd

Vill du veta mer om vad Catena erbjuder?

Läs mer om Stockholm Syd.

Ladda ner

Fakta

Tomtyta: 450 000 kvm
Område: Stockholm Syd
Kommun: Nykvarn/Södertälje
Status: Detaljplan klar och arbete påbörjat

Status detaljplan

Catena förvärvade 2018 marken på detta idealiska läge i anslutning till trafikplats Almnäs (pressmeddelande 2018-09-14). Detaljplanen vann laga kraft i mars 2021.

Många aktörer, många fördelar

Hyresgäster som redan är etablerade med verksamhet i området ser en rad fördelar med läget och möjligheterna här.

Närmast den mark som Catena utvecklar har redan Schenker, Budbee och PostNord verksamheter.

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.