Effektivt samspel mellan flöden och logistikanläggningar möjliggör en mer hållbar och effektiv resursanvändning. Det utgör en grundläggande förutsättning för ett välfungerande samhälle där varor och gods, som ständigt förflyttas, måste vara optimalt placerade inom logistiknätverket för att uppfylla kraven på leveranstid, kostnad och minimerad klimatpåverkan.

Behöver din verksamhet yta för lager och logistik?

Vår expanderande nät av fastigheter inkluderar terminaler för omedelbar omlastning, logistiklager för förvaring, distributionslager, olika typer av omnilager samt fastigheter anpassade för citylogistik. Det finns flera möjligheter att bli vår hyresgäst och därmed bli en del av framtidens logistiknätverk.

Tips på vägen

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper om hur rätt val av logistikanläggning kan optimera logistiken, minska kostnader, öka kundnöjdheten och bidra till att hållbarhetsmålen nås. Kontakta oss om du är nyfiken eller läs våra 10 goda och hållbara råd för dig som letar logistikanläggning och lagerlokal.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att etablera dig i en av våra fastigheter?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter.