Logistikposition Sunnanå

Öresundsregionen har en stor befolkning och Malmö är en bärande del av Greater Copenhagen. Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20.

På området har Catena sedan 2016 uppfört cirka 80 000 kvm logistikyta till hyresgäster som Chefs CulinarSvensk CaterDS SmithLekiaScandinavian CosmeticsRechon Life SciencePadel CrewDHL Express samt DHL Supply Chain. Den senast färdigställda fastigheten på området, vårt multihyresgästlager, är flexibelt över tid och går att anpassa för olika hyresgästers behov.

Vår vision

Catena fortsätter nu att utveckla Logistikposition Sunnanå utanför Malmö för fler som vill etablera sig på området. Nu erbjuder vi ytterligare 110 000 kvm mark på bästa skyltläge alldeles intill motorvägen. Här har vi en byggrätt och planerar att bygga fler effektiva och hållbara logistikanläggningar om cirka 55 000 kvm.

Vi kommer att miljöcertifiera anläggningarna. Vår ambition är att skapa nära-nollenergibyggnader, där vi genom ett holistiskt synsätt tar hänsyn till alla delar av processen för att hitta lösningar som håller över tid.

Fakta

Tomtyta: 110 000 kvm
Område: Logistikposition Sunnanå
Kommun: Burlöv
Status: Detaljplan klar

På gång på Logistikposition Sunnanå

Vi har påbörjat markarbeten på den mark som ännu inte är bebyggd. I samband med det har vi även säkerställt en mycket hög elkapacitet för framtida anläggningar på området.

Adobestock 593140741

Status detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft under september 2020.

Pressmeddelande 2021-06-04.

Final Lowres Srgb

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Adobestock 47479836

Intresserad av citylogistikläge i Malmö?

Kika på etableringsmöjligheter som vi erbjuder på Lodgatan i Malmö.