Catenas arbete inom investerarrelationer syftar till att vara korrekt och transparent för att bibehålla och öka kunskapen om Catena bland alla intressenter och därigenom bidra till en korrekt värdering av bolaget.

Kontakt

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss.