Logistiktrender 2024

Under den senaste upplagan av Logistiktrender fördjupade vi oss i symbiosen mellan ordning och kaos. Vi sågs den 21 maj i Helsingborg där vi tillsammans utforskade hur vi kan organisera kaoset och skapa hållbar ordning i oroliga tider.

Som människor strävar vi efter att skapa ordning i allt. Genom strukturer och flöden försöker vi förstå och förutse alla tänkbara och otänkbara händelser. Men ändå blir det inte alltid som vi tänkt. Vår omvärld har sin egen ordning som kan verka lite nyckfull, oberäknelig och allmänt oförutsägbar.

Det är här logistiken kommer in. På den vilar stora delar av vårt moderna samhällsbygge; den är navet som får hjulen att rulla och saker att hända. Så som vi vill ha det.

Årets tema var "Det organiserade kaoset"

  • Hur ökar vi vår motståndskraft i en kaotisk värld?
  • Hur kan intelligent teknik hjälpa oss skapa ordning?
  • Vilken plats ska människan ta i framtidens logistik?

Dagens talare

Jan Stentoft

Jan Stentoft

Fil.dr och professor i Supply Chain Management vid Institut for Erhverv og Bæredygtighed på Syddansk Universitet i Danmark. 

Hur agerar vi när kris och kaos sätter käppar i logistikhjulen? Möt Jan Stentoft, fil.dr och professor i Supply Chain Management. Till vardags forskar och undervisar han i logistikkedjors motståndskraft, cybersäkerhet, geopolitik, och innovation med koppling till lean filosofi och global produktionskapacitet. Han har tidigare arbetat som managementkonsult och har lång erfarenhet från näringslivet. 

Jens Lapidus 2

Jens Lapidus

Jur.kand och fd. advokat, bästsäljande kriminalförfattare. 

I femton år var Jens Lapidus verksam som jurist och försvarsadvokat innan han 2006 debuterade med boken Snabba Cash. Han blev snabbt en av Sveriges mest kända författare och har gett ut flertalet bästsäljare som ofta utspelar sig i den kaotiska men organiserad brottsligheten i Stockholms under värld. Flera av Jens Lapidus böcker har även blivit Netflix-succéer och själv medverkar han ofta som juridisk expert i TV. 

Sissela Nutley 4

Sissela Nutley

Med.dr i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

För de flesta är hjärnan ett kaotiskt mysterium, men inte för Sissela Nutley. Hon har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet, och är ofta konsulterad som expert för myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Hon är även författare till boken Distraherad - hjärnan, skärmen och krafterna bakom och medförfattare till Hälsosegrar. Sissela är också drivande inom den ideella föreningen Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.  

Per Skoglund

Per Skoglund

Övlt, ek.dr och universitetslektor vid Institutionen för krigsvetenskap, Försvarshögskolan.

Det sägs att striden vinns av den som har bästa taktiken, men den som har bästa logistiken vinner. Per Skoglund, överstelöjtnant och universitetslektor vid Försvarshögskolan har studerat hur vi kan optimera och säkerställa kapacitet i försvarets försörjningskedjor, och hur dessa förändras beroende på fredstid eller krig. Många logistikbegrepp är bekanta från civila försörjningskedjor: Just in time, just enough, just in case, logistisk kulmination m.m. Deras betydelse och koppling till det pågående kriget presenteras. 

Louise Malmberg

Louise Malmberg

Senior Legal Counsel, Swedish Contracts and Technology Lead, Fondia Legal Services

Det senaste året har Louise Malmberg, affärsjurist på Fondia Legal Services, fokuserat på AI-användning och EU:s AI Act – den första omfattande AI-förordningen i sitt slag som syftar till att reglera användning och minska risker. I arbetet med AI Act har logistikbranschen kategoriserats som en av flera högriskbranscher. Louise kommer att prata om vad det innebär och vilka juridiska frågor som branschen bör känna till när AI implementeras allt mer.

E189e503 4Abe 4466 Ac97 98453A18b9cb (1)

Björn Sandén

Professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola

Genom historien har teknikutveckling spelat en avgörande roll vid större omställningar. Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers och forskar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik, och om risker och möjligheter med ny teknik. Björn deltar frekvent i media, samverkar med näringsliv och politik och är sedan 2022 vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Allan1

Allan Dickner

Ledare av förpackningsinnovationer inom IKEA med mångårig erfarenhet  av  förpackningslogistik i ett globalt företag.

Förpackningen inom IKEA är en välkänd ikon som bidragit till den globala expansionen av IKEA genom åren och många gånger synonymt med smarta, enkla och funktionella förpackningar. Enkelheten och standardiseringen i förpackningslösningarna är många gånger nyckeln till framgången, där materialvalet är avgörande utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allan Dickner har sedan snart 40 år varit verksam i ett antal ledande befattningar inom förpackningsutvecklingen på IKEA och de senaste åren fokuserat som ansvarig för IKEAs förpackningsinnovationer.

Henrik Pålsson

Henrik Pålsson

Professor i förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet.

Förpackningen har visat sig ha en betydande roll för den globala logistikarenans förmåga att tackla hållbarhetutmaningen. Henrik Pålsson är professor i förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet. I över 20 år har han fokuserat på logistik och supply chain management, utifrån ett hållbarhetsperspektiv där miljöeffektivisering av distributions- och förpackningssystem för e-handel, beslutsmodeller för klimat- och kostnadseffektiva förpackningar och hållbara godstransportsystem ingår. Han är dessutom ledamot av forskningsnämnden vid Lunds tekniska högskola samt medgrundare av bolaget UnPacked Technologies som bygger på en innovation kring klimat- och kostnadseffektiva förpackningar.

Katarina Wallin (1)

Katarina Wallin

Moderator för dagen och styrelseledamot i Catena.

Katarina är styrelseledamot i Catena samt en av grundarna till Evidensgruppen och aktiv som seniorkonsult med inriktning mot strategi och organisation. Hon är även verksam i flera bolagsstyrelser inom främst samhällsbyggnadssektorn.