Vi är måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi har inrättat en visselblåsartjänst för att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral, eller Catenas policys. Genom den kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade fullständig anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan göra din anmälan på olika sätt

1) Lämna din anmälan anonymt via wb.2secure.se, uppge företagskod: xns320
2) Lämna din anmälan anonymt genom att ringa 0771-77 99 77 mellan klockan 08:00-16:00 under vardagar.