Hållbar logistik i fokus

Ambitionen att vara det ledande logistikfastighetsbolaget speglas i Catenas strategiska arbete mot att integrera hållbarhet i alla delar av organisationen. Catena tar sig an alla områden där vi kan agera mer hållbart, oavsett om det handlar om våra fastigheter, samhället eller rollen som arbetsgivare. Vi vill förändra uppfattningen om vad en logistikfastighet är och om nyttan den gör – för hanteringen av gods och varor, för de som jobbar i den, för den omgivande miljön, för framtida energiförsörjning och för vårt samhälle i stort.

Ett ansvarsfullt företag måste hela tiden utveckla sin verksamhet för att vara konkurrenskraftigt och attraktivt. Under de senaste åren har Catena accelererat omställningen genom en vidare förståelse för hur vi kan vara ett bolag som tillsammans med våra intressenter arbetar för ett mer hållbart samhälle. 

Catena verkar i ett sammanhang som innebär en betydande påverkan på miljö och samhälle. Fastighets- och byggsektorn står för en stor del av de globala växthusgasutsläppen och för det behöver vi ta vårt ansvar. Med genomtänkta strategier och ett långsiktigt förhållningssätt tror vi att vi kan gynna både ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Vårt hållbarhetsarbete grundas i en omfattande analys av vår verksamhet där vi har analyserat var vi har störst påverkan och vad vi behöver göra för att minska den.

Analysen grundar sig bland annat i FN:s hållbarhetsmål, de tio principerna i Global Compact och våra intressenters förväntningar på oss. Läs gärna mer om vår väsentlighetsanalys i vår årsredovisning.

Bjorrodliseberg 077

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport 2023

Vision 45, Catena vid COP27

Genom att utveckla mer hållbara lösningar vill Catena påverka både intressenter och miljö positivt.

Är du hyresgäst hos Catena och vill ha information om fastigheten relaterat till CSRD eller EU:s taxonomi?

Majoriteten av Catenas byggnader uppfyller kraven i EU:s gröna taxonomi. Uppgifter som ni kan behöva för er redovisning enligt CSRD finns tillgänglig för alla våra fastigheter. För mer information, vänd dig till din kontaktperson på Catena.

Här hittar du kontaktuppgifter

Våra kunder och intressenter ska kunna känna sig trygga med det vi levererar

Utöver våra egna rutiner och policys arbetar Catena utifrån internationella ramverk och certifieringsprogram samt är medlem i olika organisationer. 

Läs mer

  • Hus
    41% Miljöcertifierad yta, % av total yta
  • Solceller
    13 697 kWp Toppeffekt solceller

Vill du prata hållbarhet med oss?

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för att skapa miljöeffektiva hus och bidra till en hållbar samhällsutveckling med fler smarta logistiklösningar.