Catena har en uttalad ambition att växa genom en aktiv projektutveckling. Det sker både genom att förädla och utveckla de möjligheter som befintliga fastigheter erbjuder och genom att etablera nya strategiska logistikanläggningar. Vi är en aktiv samtalspart som förstår logistik och flöden och kan utmana från vår horisont – något som ger oss optimala förutsättningar att leverera den bästa kundlösningen.

Bygg Case

Läs mer om projekt som pågår just nu i:


Helsingborg
Härryda
Jönköping, Stigamo
Malmö
Sundsvall