Morgondagens bästa logistiklägen

Catena har idag en attraktiv projektportfölj, både i egen räkning och i form av byggrätter och optioner. Med vår markreserv investerar vi aktivt i utvecklingen av nya logistiklägen och skapar unika möjligheter som kan aktiveras när tiden är rätt och rätt kund finns på plats.

Vi vet att det innebär ett stort ansvar att ta mark i anspråk. Läs mer om hur vi arbetar för att marken ska användas på ett bra sätt.

I de långa tidsperspektiven är marktillgången helt central. En strukturerad process och löpande dialoger med lokala aktörer, samarbetspartners och kommuner gör att Catenas potentiella landbank idag omfattar mer än 5 miljoner kvm.Jörgen Eriksson, VD Catena