Trygga samarbeten

Förutom våra hållbarhetsmål samt egna rutiner och policys arbetar Catena utifrån internationella ramverk och certifieringsprogram samt är medlem i olika organisationer. Det gör vi för att kvalitetssäkra - våra kunder och intressenter ska kunna känna sig trygga med det vi levererar.

Catena följer utvecklingen av EU-taxonomin och rapporterar föreslagna parametrar. Vårt hållbarhetsarbete ligger inom ramen för Agenda 2030 och som medlem i FN:s Global Compact jobbar vi aktivt för att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer om våra samarbete nedan.