Vi utvecklar framtidens logistikfastigheter

Catena utvecklar och förvaltar långsiktigt effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Genom samarbete och på ett hållbart sätt länkar vi Skandinaviens godsflöden.

Logistiklösningar och flöden kan inte längre betraktas som linjära

Nya möjligheter öppnas upp med nya förutsättningar för att planera och optimera flöden genom digitalisering, artificiell intelligens och automation. Med ett fungerande samspel mellan anläggningarna och en ökad transparens kan vi nyttja resurser mer effektivt. Det är en förutsättning för ett fungerande samhälle, där gods och varor som förflyttas hela tiden måste vara optimalt placerade i logistiknätverket för att möta kraven på tidsleverans, kostnad och klimatavtryck.

I vårt nät av fastigheter finns terminaler för omedelbar omlastning, logistiklager för förvaring, distributionslager, olika typer av omnilager samt fastigheter för citylogistik. Våra lagerpunkter är flexibla och anpassningsbara delar i ett komplext och föränderligt ekosystem.

Xh1f0673

Jobba hos oss

Catena är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor branscherfarenhet och strategisk kompetens.


Bli en del av vårt team.

Lediga jobb

Långsiktigt ägarskap lägger grunden för utveckling

En av Catenas styrkor är att vi är en långsiktig fastighetsägare med en affärsidé som omfattar både utveckling och förvaltning. Vi driver innovativa nyproduktionsprojekt men finns också kvar som en aktiv och engagerad förvaltare när anläggningen är på plats. Att forma framtiden tillsammans med våra kunder och finnas nära dem för att kunna ligga steget före när omvärld och behov förändras är en del i det evighetsperspektiv vi har på såväl fastigheter som hyresgästrelationer.

Hållbar framtid

Vi vill driva på utvecklingen för ett mer hållbart logistiskt nätverk – i alla delar. Catena tar sig an alla områden där bolaget kan agera mer hållbart på ett systematiskt sätt. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamheten.