För att ge en rättvis bild av bolaget har vi en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden. Informationsgivningen kännetecknasav öppenhet, samtidighet och likformighet. Den lämnas i enlighet med gällande lagstiftning, NASDAQ regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning.

Catenas aktier introducerades den 26 april 2006 på Stockholmsbörsen, Nordiska listan Mid Cap. Från och med den 4 januari 2021 handlas aktien på NASDAQ Stockholm, Nordiska listan Large Cap i sektorn Real Estate, under benämningen CATE.

Aktie Catena AB