Lennart M

Lennart Mauritzson

Styrelseordförande
Ängelholm, född 1967
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Civilekonomutbildning, Halmstad Högskola/Lunds universitet. Juristutbildning, Lunds universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef, Backahill AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB och Rögle Marknads AB

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.

Helene B

Hélène Briggert

Styrelseledamot
Stockholm, född 1985.
Invald i styrelsen: 2017.
Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: VD och delägare i The Active Brands Group Scandinavia AB och HEG Invest AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom HEG-koncernen.

Innehav i Catena: 800 st

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Gustaf H

Gustaf Hermelin

Styrelseledamot
Björkvik, född 1956
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Ekonomistudier, Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Egen verksamhet inom jord- och skogsbruk samt fastighetsutveckling.

Innehav i Catena: 1 064 000 (genom bolag)

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.

Vesna J

Vesna Jovic

Styrelseledamot
Stockholm, född 1961
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Socionomutbildning
Huvudsaklig sysselsättning: Kommundirektör, Järfälla kommun
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i chefsföreningen inom Akademikerförbundet och SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling.

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Joost U

Joost Uwents

Styrelseledamot
Belgien, född 1969
Invald i styrelsen: 2022
Utbildning: Ingenjör från KULeuven samt MBA, Vlerik Business School. 
Huvudsaklig sysselsättning: VD, WDP
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Xior Student Housing

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.

Katarina W

Katarina Wallin

Styrelseledamot
Danderyd, född 1970
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB och Au Point AB. Styrelseledamot i Evidens blw AB, AB Borudan Ett, John Mattson Fastighetsföretagen AB, Kavaljer AB och Nordisk Byggdag.

Innehav i Catena: 245

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Caesar A

Caesar Åfors

Styrelseledamot
Stavsjö, Född 1959
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Jägmästarexamen
Nuvarande sysselsättning: Egen verksamhet på Virå Bruk
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intea Fastigheter AB samt styrelseledamot CRK Forest Management AB.

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.