Jörgen Eriksson, VD på Catena

Jörgen Eriksson

VD

Född 1972, civilekonom. Tidigare Affärs- och fastighetschef och Regionchef på Catena, innan dess bland annat VD på Falvir och Ekonomiansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB.

Aktieinnehav i Catena: 6000 aktier

Sofie Bennsten, vVD och CFO på Catena.

Sofie Bennsten

vVD och CFO

Född 1969, ekonom. Tidigare Koncerncontroller och HR på Catena, innan dess Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

Aktieinnehav i Catena: 600 aktier

Johan Franzen

Johan Franzén

Affärs- och fastighetschef

Född 1978, ekonomstudier. Tidigare Affärsområdeschef Industri/Logistik på Platzer. Innan dess bakgrund inom logistik och fastigheter, bland annat som regionchef på Catena.

Aktieinnehav i Catena: 328 aktier

Malin Nissen, HR-chef på Catena.

Malin Nissen

HR-chef 

Född 1967, ekonom. Tidigare rekryteringskonsult på Dreamwork och olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet.

Aktieinnehav i Catena: 510 aktier

Annie Nyblom, marknads- och kommunikationschef på Catena.

Annie Nyblom

Marknads- och kommunikationschef

Född 1978, Informations- och kommunikationsstudier. Bakgrund inom kommunikation och marknadsföring på bland annat Helsingborgshem och Studentlitteratur.

Aktieinnehav i Catena: 100 aktier

David Silvesjö, finanschef på Catena.

David Silvesjö

Finanschef

Född 1979, civilekonom. Tidigare Finanscontroller/IR på Catena. Tidigare Finance/Funding manager och koncerncontrolling på Heimstaden samt olika roller inom Swedbank-koncernen.

Aktieinnehav i Catena: 436 aktier

Amanda Thynell

Amanda Thynell

Hållbarhetschef

Född 1990, Ekonomie masterexamen, Management. Tidigare Hållbarhetscontroller på Catena. Har innan dess arbetat i olika befattningar inom detaljhandeln.

Aktieinnehav i Catena: 75 aktier.