Efterfrågan på kyl- och fryslager ökar kontinuerligt. De varor som lagras i dessa lager är generellt konjunkturokänsliga och logistiken för att hantera dem är kritisk för att vårt samhälle ska fungera.

Vad händer egentligen i ett kyl- och fryslager?

För vissa produkter, som livsmedel eller läkemedel, är en obruten kylkedja helt avgörande under hantering och lagring. I ett kyl- eller fryslager säkerställs en önskad temperatur. Ofta finns olika temperaturzoner inom en och samma fastighet.

Smarta energilösningar är ett måste

Kyl- och fryslager är energikrävande samtidigt som kyl- och frysanläggningarna i fastigheten genererar mycket överskottsvärme. Därför är det viktigt att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar som optimerar energianvändningen i hela fastigheten.

Catenas distributionscenter i Åstorp som hyrs av Seafrigo Nordic.

Seafrigo och Kyl- och Frysexpressen Nord är exempel på företag som verkar i våra fastigheter med kyl- och fryslager.

Framtidssäkrade fastigheter för kyl- och fryslager

Vår ambition är nettonoll växthusgasutsläpp till 2030, vilket bland annat ställer krav på byggprocessen när ett nytt kyl- och fryslager ska uppföras. Vi arbetar också för att 100 procent av Catenas uthyrningsbara ytor ska vara miljöcertifierade och att hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet.

Vill veta mer om våra olika typer av fastigheter?

Vår specialicerade inriktning på logistikfastigheter gör att vi bygger en ovärderlig kompetens och kan ta ett brett och långsiktigt ansvar som spänner från nyproduktion till en kundnära, daglig, förvaltning. Välkommen att kontakta oss.