Verksamheter och behov förändras med tiden. Som hyresgäst hos Catena kan du vara säker på att vi gör allt för dina lokaler ska fullt ut stödja dina affärsmål. Genom att ständigt vara i framkant och utmana, kontinuerligt förbättrar vi våra fastigheter.

Catena har även en bred kompetens inom logistik och fastigheter och kan agera facilitator i samarbete med ett nätverk av specialister inom områden såsom säkerhetsfunktioner, IT-styrning, hanteringsutrustning och helautomatiserade lösningar för att optimera våra fastigheters funktioner.


Hållbara fastigheter

Hållbara fastigheter är en prioritet för Catena. Tillsammans med våra kunder och leverantörer strävar vi efter att påskynda klimatomställningen och leverera fastigheter som är hållbara på lång sikt. För Catena är det viktigt att arbeta med hållbarhet i alla våra anläggningar, såväl nya som befintliga.

Några områden där fastigheter har en betydande miljöpåverkan inkluderar elförbrukning, värmeanvändning, biodiversitet, val av byggmaterial vid ombyggnationer och avfallshantering. Vi har tydliga övergripande hållbarhetsmål och verksamhetsmål inom dessa områden som vi noga följer upp och utvärderar årligen. Våra insatser över tid kan ge stor effekt.

Styrkan i ett stort fastighetsbestånd

Styrkan i vår omfattande fastighetsportfölj ger oss flexibilitet att anpassa ytor i enlighet med våra hyresgästers utvecklingsbehov, en fördel som våra hyresgäster verkligen uppskattar.

Är du intresserad av att optimera befintlig fastighet?

Diskutera med din kontaktperson på Catena kring ytterligare möjligheter.