Etablerbar mark och pågående projekt

Vårt höga tempo och intensiva projektutveckling är möjlig eftersom vi har en klar uppfattning om vad vi vill uppnå på strategiska platser. Catenas olika nav i logistiknätverket utvecklas som ett resultat av en noggrann analys och fördjupad kunskap om hur gods och varor flödar.

För Catena är platsutveckling en kärnkompetens. Enligt vår erfarenhet tillför logistikfastigheter, precis som kontor och bostäder, värde genom ett genomtänkt och noggrant avvägt erbjudande och tydligt koncept vad gäller både funktion och design.

Stockholm Syd Red

Etablerbar mark för nya logistikpositioner

Catena har en attraktiv projektportfölj, i egen räkning och i form av byggrätter och optioner för framtida logistikanläggningar och fastigheter.

 

Läs mer om vår etablerbara mark

4D9a3326 Copy (1)

Framtidens logistikanläggningar byggs nu 

Vår ambition är att växa genom en ständigt aktiv projektutveckling – både av nya anläggningar och genom förädling av äldre anläggningar.

Läs mer om våra pågående projekt