Terminalerna är placerade strategiskt nära befolkningscentra men framförallt med en effektiv koppling till hamn, järnväg och de stora trafiklederna. På terminalen sker ett kort stopp för omedelbar omlastning. Terminaler är ofta den första etableringen på en ny logistikposition. 

DJI 0644 2

DHL och PostNord är exempel på företag som är verksamma i våra terminalfastigheter.

Vad händer egentligen i en terminal?

En terminal är primärt anpassad för omlastning av gods och varor som levereras in och ut samma dag. Dit ankommer gods från tillverkare och distributörer från såväl Sverige som hela världen med båt, flyg, järnväg och bil. En del är kombiterminaler som har speciellt goda förutsättningar för att flytta gods från ett transportmedel till ett annat.

Verksamheten i terminalen bedrivs oftast av någon av de stora aktörerna inom tredjepartslogistik och kan i en och samma terminal betjäna flera hundra kunder.

Framtidssäkrade terminaler

Vår ambition är nettonoll växthusgasutsläpp till 2030, något som ställer krav på byggprocessen när en ny terminal ska uppföras. Vi arbetar också för att 100 procent av Catenas uthyrningsbara ytor ska vara miljöcertifierade och att hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet.

Vill du veta mer om våra olika typer av fastigheter?

Vår specialicerade inriktning på logistikfastigheter gör att vi bygger en ovärderlig kompetens och kan ta ett brett och långsiktigt ansvar som spänner från nyproduktion till en kundnära, daglig, förvaltning. Välkommen att kontakta oss.