Den största klimatpåverkan från en uppförd byggnad är energianvändningen. Däremot är möjligheterna till effektiviseringar stora, både avseende kostnader och miljöpåverkan. Energieffektivisering är därför ett prioriterat område för Catena.

I befintliga fastigheter har ett stort fokus för oss varit driftsoptimering och finjustering av system. Värme och el är den största enskilda driftkostnaden för fastigheter. Det innebär att en optimerad energianvändning leder till både bättre miljöprestanda och lägre kostnader för såväl Catena som hyresgästerna. 

Vår målsättning är att följa upp energiförbrukningen i samtliga fastigheter, oavsett om vi som hyresvärd eller hyresgästen står för abonnemangen. Vi ser ett mervärde i att kunna hjälpa våra hyresgäster med uppföljning och föreslå åtgärder för en optimerad förbrukning även när hyresgästerna själva står för abonnemangen. 

Innovativa energilösningar vid nyproduktion

I samband med projektutveckling finns stora möjligheter att säkerställa en långsiktigt hållbar och effektiv energiförsörjning för fastigheten. Byggnadens karaktär, funktion och de lokala förutsättningarna är parametrar som har betydelse för vilken lösning som är bäst. I våra fastigheter finns lösningar som geovärme, solceller eller energiträd. Finns kyl- och frysanläggning i fastigheten går det som regel att återvinna spillvärmen från den.