Genom våra sponsorskap strävar vi efter att skapa värde och fördelar för alla parter som är involverade. Vi ser vårt engagemang som en viktig del av vårt samhällsansvar och vår marknadskommunikation. Det är av yttersta vikt att våra sponsorskap grundar sig på affärsmässiga grunder, och vi ställer krav på de verksamheter vi väljer att stödja.

För närvarande stöttar vi en mängd olika initiativ, organisationer och verksamheter. Vårt mål är att sprida våra sponsorskap brett så att de inkluderar områden som socialt och humanitärt arbete, kultur, miljö, forskning och utbildning.