Som ägare av logistikfastigheter verkar Catena i ett branschöverskridande sammanhang som sträcker sig från fastigheter till bygg- och logistiksektorn. Det är branschområden som är avgörande för det moderna samhället samtidigt som de utan tvekan påverkar miljön. Däremot kan Catena utöva ett positivt inflytande på både intressenter och miljö genom att utveckla mer hållbara lösningar.

Höga ambitioner hjälper oss att ställa om skyndsamt. Vi spelar en viktig roll i samhället och vill verka för ett resurssnålt byggande och mer klimatneutrala lösningar. Genom samarbeten har vi möjlighet att både engagera och inspireras av andra,och att dela med oss av goda exempel.

Smarta lägen

Det finns många möjligheter att minska miljöpåverkan från logistiksystemet. Vi vill hitta möjligheter tillsammans med olika partners, vara engagerade i nätverk och ha regelbundna möten med kommunledningar i våra marknadsområden för att stödja utvecklingen mot en mer hållbar logistik.

Transporter är energikrävande och påverkar miljön. Genom att noggrant välja rätt läge för dina logistikanläggningar kan du minimera transporterna och på så sätt också belastningen på miljön. Transporternas effektivitet är även en viktig faktor för ditt företags lönsamhet eftersom Sverige har långa avstånd och ett stort exportberoende.

Genom att placera lager och terminaler utanför stadskärnan kan gods som anländer till staden levereras till dessa omlastningsterminaler. Där kan varor som ska vidare in i stadskärnan lastas om på ett sätt som möjliggör högre fyllnadsgrader, flexibilitet i storlek på lastbilar samt mer träffsäker ruttplanering. På så sätt skapas möjligheter till mer kostnadseffektiva lösningar. Samtidigt blir det bekvämligare för varumottagarna när antalet leveranstillfällen minskas. Varje situation är unik, men det finns stora möjligheter att effektivisera logistiken i Sveriges stadskärnor.

Stjärntorget I Arenastaden Pressbild Fabege 0

Citylogistik skapar möjligheter

Samarbetsbolaget Urban Services arbetar för fler innovatiova och smarta citylogistiklösningar i Arenastaden, Stockholm.