Lokal färdplan Malmö, för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030

LFM30 är ett lokalt initiativ i Malmö för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.