Catena samverkar på olika sätt för att utveckla branschen och vårt eget erbjudande. Vi kan nå resultat med större genomslag och effekt genom att bidra i större sammanhang där flera aktörer med olika perspektiv och kompetens arbetar tillsammans. Det genererar mervärden både för oss och för våra kunder.