Rättelse: Tidigare pressmeddelande utgör regulatoriskt pressmeddelande – ”Catena offentliggör uppdaterat grundprospekt för sitt MTN-program”

Catena AB (publ) utfärdar rättelse som avser att pressmeddelandet skulle publicerats som ett regulatoriskt pressmeddelande. Pressmeddelande är i övrigt oförändrat, och framgår i sin helhet nedan:

Catena upprättade under 2021 ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på den nordiska kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. Catena har nu uppdaterat grundprospektet för MTN-programmet.

2024-05-31 klockan 10.25

Det uppdaterade grundprospektet har idag, den 31 maj 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Catenas webbplats www.catena.se samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Grundprospektet har uppdaterats för att fortsätta kunna ge ut obligationer under MTN-programmet. Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Swedbank är ledarbank för MTN-programmet och utsedd som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, SEB, Nordea Bank och Handelsbanken. Born Advokater har varit legal rådgivare till Catena i samband med uppdateringen av grundprospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Silvesjö, Finanschef, Tel. 0730-70 22 22, david.silvesjo@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn


Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.