Catenas fastighetsbestånd växer – förvärvar nybyggda logistikanläggningar i Landskrona av DSV-koncernen

Catena har idag tecknat avtal med DSV Road Holding A/S om ett fastighetsförvärv i Landskrona. Med förvärvet adderas drygt 180 000 kvm logistikyta till Catenas fastighetsportfölj. Tillträde till fastigheten sker i samband med avtalstecknande.

2024-05-31 klockan 12.00

Hyresgäst i de nybyggda logistikanläggningarna är dotterbolag inom den internationella DSV-koncernen som erbjuder transport- och logistiklösningar och har verksamhet i över åttio länder. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,4 Mdkr och genomförs som en sale-and-leaseback-transaktion. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 600 Mkr efter avdrag för latent skatt och förvärvet finansieras med egna medel. I samband med transaktionen tecknar DSV ett 11-årigt hyresavtal.

Den aktuella fastigheten Örja 1:22 ligger på bästa logistikläge alldeles intill E6/E20 i Landskrona kommun. Tomtytan omfattar cirka 274 000 kvm och den uthyrningsbara ytan drygt 180 000 kvm, fördelade på två nyligen uppförda byggnader. Fastigheten kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, på taken finns större solcellsanläggningar med en total kapacitet om 14 Mwp som hyresgästen har installerat. Ambitionen är att försörja anläggningarna med förnybar energi samt möjliggöra laddning av elfordon – överskottet överförs till det lokala elnätet. De aktuella lagerytorna omfattar såväl automatiserade lösningar som kyllagerdelar.  

- Vi växer och nu tillförs inte bara en ansenlig mängd toppmoderna och väl genomtänkta logistikytor till vår fastighetsportfölj, vi fördjupar också vår relation med DSV som blir en av Catenas största hyresgäster, säger Jörgen Eriksson, VD på Catena.

- För oss känns det tryggt med Catena som hyresvärd, deras historik och kunskap inom logistik och fastigheter är imponerande och de har precis som vi höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, säger Brian Winther Almind, Executive Vice President på DSV.

- Catena är en långsiktig partner som arbetar nära våra kunder – genom aktiv förvaltning och vår kompetens är  förutsättningarna de bästa för att vidareutveckla både fastigheten och vårt samarbete med DSV, fortsätter Fredrik Renå, Regionchef Syd på Catena.

Det estimerade driftsöverskottet uppgår till cirka 147 Mkr, tillträde sker den 31 maj 2024. Det svenska huvudkontoret för DSV som återfinns på grannfastigheten utgör ej del i förvärvet. Så sent som i mars 2024 förvärvade Catena fastigheten Tornbornahögen 7 i Ättekulla industriområde i Helsingborg av samma säljare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Fredrik Renå, Regionchef Syd Tel. 0727-43 45 44 fredrik.rena@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.