En kompetent och handlingskraftig förvaltningsorganisation på plats i regionerna säkerställer relationerna med våra kunder, men också med det lokala näringslivet och samhället i övrigt.

Förvaltningen är anpassad efter fastigheternas geografiska läge i fyra regioner: Syd, Väst, Öst och Danmark. Catena utvecklar och äger fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Strategin innebär att vi strävar efter att upprätthålla en god kvalitet kopplat till funktionalitet och hållbarhet samt kundernas välmående.

Effektivitet och underhåll

Catenas fastigheter förbättras löpande. Våra hyresgäster ska känna en trygghet i att fastigheten hålls i gott skick och att kontrollen av fastigheten är en del av vårt erbjudande.

För våra hyresgäster har vi en felanmälningstjänst för snabb och effektiv service där alla felanmälningar sker.  

Pl Annons5
2021 T2
Vi har ett evighetsperspektiv både när det gäller våra fastigheter och våra hyresgästrelationer. Framtiden formar vi tillsammans med våra kunder.
Jörgen Eriksson, VD Catena

Inte bara snack

Kundnära förvaltning skapar de bästa förutsättningarna i vårt fastighetsbestånd. Genom att alltid ligga steget före och utmana våra hyresgäster kring befintliga och nya behov hjälper vi dem att nå sina affärsmål. Ett genuint engagemang och långsiktiga relationer är kännetecknande för Catena.

Att alltid överträffa våra hyresgästers förväntningar och ta ansvar över tid är framgångsfaktorer. Vi kan visa på en rad case där vi tillsammans med våra hyresgäster anpassar och utvecklar våra fastigheter.