E-city Engelholm är en plattform för tillväxt – oavsett om ditt företag söker en delad driftslösning i gemensamma lokaler eller en egen lokal med högautomatiserad drift. Vår vision är att skapa ett komplett e-handelskluster som möter alla de behov som aktörer inom den digitala handeln har. Detta helhetsgreppet gör E-city Engelholm helt unikt och ger betydande samordningsvinster för de aktörer som verkar där.

Läget är avgörande för e-handelslogistik. E-city Engelholm är en plats där alla krav uppfylls med god närhet till alla större transportslag. E6/E20 ligger i direkt anslutning och E4 inom några få kilometers avstånd. Tåg, sjöfart och flyg finns också inom räckhåll. För våra hyresgäster är det dessutom alltid viktigt att det finns kompetens och arbetskraft i närområdet och ett i övrigt vitalt näringsliv som de kan växa tillsammans med – allt detta erbjuder Ängelholm.  

Självklart har vi ett energieffektivt tänk genom hela projektet – med aktörer som representerar framtidens handel ska vi självklart också ligga i framkant vad gäller hållbara lösningar.

Fakta

Område: E-City Engelholm
Kommun: Ängelholms kommun
Kommunikationer: Närhet till E6, E4
Status: Färdigställt (Carepa)

Ny logistikanläggning för Carepa

Catena bygger en ny logistikanläggning till Carepa – en snabbväxande leverantör av förbrukningsmaterial.

Den nya anläggningen blir cirka 7 000 kvm stor. Vi uppför fastigheten Norra Varalöv 31:11 i anslutning till Carepas nuvarande lokaler som vi också äger och förvaltar. Vårt mål är att minst certifiera anläggningen enligt BREEAM Very Good och att förbereda taket för en solcellsanläggning. Vi har tecknat ett avtal på 8 år med Carepa.

Vi inleder byggnationen Q3 2022 med planerad inflyttning Q3 2023.

Pressmeddelande 2022-10-19.

Presss Carepa
4D9A0438

Tidigare tillbyggnationer för Boozt Fashion på området

På området finns Boozt Fashion som säljer kläder via sin e-handelsplattform och som har en stor marknad främst koncentrerad till Norden. Den första anläggningen som uppfördes på området för Boozt, kompletterades 2020 med ytterligare en anläggning om 22 800 kvm. På bilden syns den bro som förbinder den befintliga delen med nybyggnationen.

Därefter initierades ytterligare en tillbyggnad om 2 200 kvm som bygger ihop de båda huskropparna och bildar en effektiv in och utlastningsterminal. I samband med tillbyggnaden miljöcertifieras hela byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området och i regionen.