Jönköpingsregionen har länge haft en stark ställning som ett optimalt logistikläge med möjlighet till dagen-efter-leveranser till hela Norden. Det nyligen bebyggda markområdet omfattar cirka 200 000 kvm och ligger i anslutning till Torsvik Industriområde invid E4, i höjd med Hyltena trafikplats.

Banbrytande projekt tillsammans med Elgiganten

Catena har uppfört en ny logistikanläggning om totalt 86 600 kvm till Elgiganten. Både Catena och Elgiganten har högt ställda hållbarhetskrav och målsättningen är att den nya anläggningen ska certifieras enligt både BREEAM Excellent och WELL Core. En WELL-certifiering skulle innebära att den kan bli den första logistikanläggningen i Sverige som svarar mot WELL-kraven och därmed sätta en ny standard för logistikfastigheter gällande social hållbarhet. 

Pressmeddelande 2022-06-29.

Limträ förstahandsval

Projektet har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionsledet, inte minst i materialval. Därför bygger vi stommen i limträ. Totalt rör det sig om över 500 sadelbalkar som är 24 meter långa och nästan 2 meter höga. 

Pressmeddelande 2023-04-25.

Hänsyn till både människa och natur

Solcellsanläggningar, regnvatteninsamling, sociala ytor på taket samt genomtänkta grönområden för att bevara och gynna den biologiska mångfalden är några av de insatser som bidrar till en hållbar fastighet.

Fakta

Tomtyta: 200 000 kvm
Område: Vid Torsvik industriområde, Hyltena trafikplats
Kommun: Jönköping
Status: Färdigställt

Catena Hyltena 089 4
Catena Hyltena 089 6
Catena Hyltena 089 3
Catena Hyltena 089 2

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.