Catena uppför en ny logistikanläggning i Sundsvall

Den nya terminalen blir 5 012 kvm stor och kommer hantera kyl och frysvaror med möjlighet till expansion om 500 kvm. Vi uppför terminalen på fastigheten Klökan 1:25 med en tomtyta om drygt 17 500 kvm. Fastigheten ligger i nära anslutning till våra övriga fastigheter i regionen. Catena har tecknat ett tioårigt hyresavtal med logistikbolaget Kyl & Frysexpressen Nord AB för samtliga ytor i den nya terminalen.

Vi kommer att certifiera terminalen enligt BREEAM Very Good och utrusta taket med solceller. Dessutom kommer vi att göra en biodiversitetsutredning för att maximera grönytorna på fastigheten.

Pressmeddelande 2023-06-26.

Växer med våra hyresgäster

Vi vill växa med våra hyresgäster och att vi bidrar till Kyl- och Frysexpressens fortsatta expansion ligger helt i linje med den strategin. 

Tomtyta: 17 500 kvm
Kommun: Sundsvall
Status: Byggnation pågår

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.