Vi använder oss av externa leverantörer för bland annat fastighetsskötsel och vid både om- och nybyggnation. Det innebär att en viktig del av vårt hållbarhetsarbete sker i samarbete med leverantörer och partners. För att säkerställa samsyn och att de lever upp till våra krav är vår process:

  • Nya leverantörer måste godkännas innan köp genomförs
  • Leverantörer måste skriva under en uppförandekod för leverantörer, vår hållbarhetspolicy, delar av uppförandekoden och egendeklaration för bolag med fler än 20 anställda innan de godkänns
  • Existerande leverantörer granskas vart tredje år enligt ISO 14 001
  • Catena har rätt att göra platsrevision eller stickprov för bolag med fler än 20 anställda
  • Leverantörer måste redogöra för sitt arbete med underleverantörer