1967

Volvator grundades

 • Catenas historia börjar 1967 när Volvo grundade AB Volvator för att omstrukturera sitt återförsäljarnätverk.

1984

Börsintroduktion

 • AB Volvator byter namn till AB Catena i samband med börsintroduktion 1984 där Volvo även minskar sitt ägande till 40 procent.
 • Efter börsintroduktionen förflyttar Catena sitt fokus till områden som finans, handel och fastigheter.

1994-2005

Namnändring och förnyat fokus

 • 1994 startar en renodling av verksamheten mot fordonsindustrin och verksamhet utanför kärnaffären säljs.
 • 1997 ändrar Catena namn till Bilia.
 • Utvecklingen av fastighetsbeståndet sker successivt. År 2005 äger Bilia genom Catena 34 fastigheter med ett marknadsvärde på 2020 Mkr.

2006

Catena avknoppas från Bilia

 • Catena avknoppas från Bilia.
 • Det nya oberoende företaget börsnoteras på Nasdaq Stockholm i april 2006.

2013-2015

Transformativa förvärv

 • 2013 förvärvar Catena bolaget Brinova Logistik AB för cirka SEK 3,8 miljarder och blir en av Sveriges största ägare av logistikfastigheter.
 • 2015 förvärvas Klöverns aktier i Tribona och Catena lämnar ett uppköpserbjudande till resterande aktieägare om ett totalt värde av cirka 2,1 miljarder kronor.
 • Redan nu har Catena ett hållbarhetstänk. Bolaget certifieras enligt ISO 14001, fastigheterna börjar miljöcertifieras och den första hållbarhetsredovisningen publiceras.

2016-2021

Fortsatt expansion

 • Catenas expansion fortsätter och företaget stärker sin position geografiskt med viktiga logistiska nav i hela Sverige, bland annat i Öresundsregionen och i Jönköpingsregionen.
 • Catena signerar Global Compact och börjar rapportera enligt TCFD:s rekommendationer.
 • Den första solcellsanläggningen installeras på fastigheten Dikartorp 3:12.
 • Ett finansiellt grönt ramverk införs, och de första gröna obligationerna emitteras.
 • Catena drar nytta av den strukturella omvandlingen inom försörjningskedjan, drivet av den snabbt växande e-handeln.

2022-2023

Väl positionerade för tillväxt

 • Catena annonserade under 2022 sitt största projekt någonsin, byggandet av en 86 600 kvadratmeter stor logistikanläggning för Elgiganten i Jönköping.
 • Catena uppmärksammas som ett av börsens mest jämställda bolag enligt Allbrightrapporten 2022.
 • Beståndet i Danmark växer.
 • Catena siktar på att fortsätta sin framgångsrika tillväxtbana och förbli en ledande fastighetsägare inom logistik.