Vi har en tydlig affärsmodell driven av visionen att länka Skandinaviens godsflöden. Genom fastighetsutveckling och aktiv förvaltning kan vi generera stabila kassaflöden som möjliggör både en god avkastning och fortsatt utveckling av verksamheten. Vår affärsidé är att vi på ett hållbart sätt och genom samarbete ska utveckla och långsiktigt förvalta effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.

Vi länkar Skandinaviens godsflöden.

Catenas vision

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter Catena utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar. I Sverige, med långa avstånd, utgör transporternas effektivitet en viktig faktor för företagens lönsamhet. Samtidigt ställer klimatutmaningarna nya hårdare krav för att minska transporternas miljöpåverkan. Vi erbjuder effektiva lokallösningar längs gröna korridorer vid de viktigaste transportlederna och knutpunkterna. Det ger såväl kostnads- som miljöfördelar.

Vårt arbete utgår från fyra strategiska horisonter

För att vi på bästa sätt ska nå vår vision och våra finansiella mål har ledningen och styrelsen definierat fyra strategiområden: fastighetsutveckling, finansiering, hållbarhet och marknad.

Varför välja Catena?

Catena är en långsiktig partner som tar ansvar över tid. Samtidigt strävar vi efter flexibilitet och snabbhet. Vi ligger alltid steget före för att förstå de trender, utmaningar och nya knutpunkter som växer fram inom logistikområdet. Vår verksamhet präglas av en stark värdegrund som visar oss vägen för att nå resultat. Som medarbetare, hyresgäst, samarbetspartner eller investerare vill vi att du ska känna att du vet vad Catena står för och hur vi arbetar.

Som investering är Catena intressant av flera skäl. Läs mer om bolaget som investeringscase.