EPRA (European Public Real Estate Association) främjar, utvecklar och representerar den europeiska fastighetssektorn. Organisationen stöder övergången mot en hållbar byggd miljö med hjälp av uppsatta rekommendationer, så kallade sustainability best practice recommendations (sBPR). sBPR består av indikatorer inom energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall samt sociala och ledningsindikatorer som EPRAs medlemmar kan använda sig av för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Läs om EPRA:s hållbarhetsarbete här.

Sbpr Epra 2022

Utmärkelse som bekräftar vårt hållbarhetsarbete

2022 tilldelades Catena EPRA GOLD Award för vår hållbarhetsrapport. Utmärkelsen peppar oss självklart att fortsätta att alltid vara transparenta i vårt hållbarhetsarbete!

Som EPRA-medlem tittar Catena på rekommendationerna och nyttjar indikatorerna för att visa utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete i form av jämförbara siffror. Dessa siffror rapporterar vi i vår årliga hållbarhetsrapport.