GRI (Global Reporting Initiative) hjälper företag över hela världen att förstå och kommunicera sina effekter på kritiska hållbarhetsfrågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter, styrning och socialt välbefinnande. Detta möjliggör verkliga åtgärder för att skapa sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för alla.

Catenas hållbarhetsarbete följer riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI) vilket kommuniceras i Catenas årliga hållbarhetsrapport.