Logistikbranschen har en betydande påverkan på miljö och samhälle. Våra hyresgästers produktion och transporter, byggprocesserna, materialval och vår egen drift och energianvändning står sammantaget för jämförelsevis stora utsläpp. Dessutom är frågor kring mark och markanvändning ständigt närvarande för alla fastighetsbolag. För logistikfastigheter är läget avgörande – varje kilometer som kan sparas in för våra hyresgäster har stor betydelse för miljön och närheten till viktig infrastruktur och större befolkningscentra är därför central.

Effektiva och hållbara logistikfastigheter är kritiska för att säkerställa ett fungerande samhälle. Hållbara lösningar ställer krav på balansgång mellan samhällets alla behov och hur vi möter dem genom att också ta hänsyn till både miljö och biologisk mångfald. Våra anläggningar ska dessutom inte bara kunna hantera gods och varor. De är också arbetsplatser där vi vill skapa så goda möjligheter som går för att människorna som arbetar där ska må bra och trivas. Samma höga krav gäller givetvis för vår egen arbetsplats.

Offensiv målbild

Allt detta gör att varje enskilt beslut som kan leda till ett mer hållbart logistiskt nätverk är av största betydelse och får stort genomslag. Catena har höga ambitioner och offensiva hållbarhetsmål. Vi är en samhällsaktör som vill göra skillnad med våra val och vårt engagemang. Med genomtänkta strategier och ett långsiktigt förhållningssätt gynnas både miljömässiga, sociala och ekonomiska värden. Lägger vi ribban för lågt kommer det att slå tillbaka på oss själva, på logistiknätverket och på samhället i stort.