FN:s Global Compact är ett frivilligt, internationellt initiativ för att mobilisera kraften som finns i näringslivet. Som anslutna till Global Compact har Catena förbundit sig att agera efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. Vi har ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi vårt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i världen.

I linje med Global Compact och inom ramen för Agenda 2030 har vi identifierat nio delmål bland de globala hållbarhetsmålen där Catenas verksamhet har större påverkan:

5 C 1024X1024
7 2 1024X1024
7 3 1024X1024

Delmål 5.5
Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

Delmål 7.2
Öka andelen förnybar energi i världen.

Delmål 7.3
Fördubbla ökningen av energieffektivitet.

8 8 1024X1024
9 4 1024X1024
11 6 1024X1024

Delmål 8.8
skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Delmål 9.4
Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

Delmål 11.6
Minska städers miljöpåverkan.

13 1 1024X1024
16 5 1024X1024
17 17 1024X1024

Delmål 13.1
Stärk motståndskrafen mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.

Delmål 16.5
Bekämpa korruption och mutor.

Delmål 17.17
Uppmuntra effektiva partnerskap.

Vi rapporterar det arbete vi gör för att leva upp till initiativet direkt till Global Compact och i vår senaste Hållbarhetsrapport.

Läs mer om Global Compact
Rapportering och intyg för Catena, Global Compact

 

Regionala initiativ

I Catenas arbete för att bidra till målen i Agenda 30 deltar vi i lokala initiativ som nätverket LFM30 i Malmöregionen.