GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är en oberoende organisation som tillhandahåller validerad ESG-prestandadata och benchmarks för investerare och förvaltare för att förbättra sin affärsintelligens och lägga grunden för beslutsfattande.

GRESB rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Datan används av institutionella och finansiella investerare för att utvärdera investeringar och navigera strategiskt kring de val som krävs för att omvandla fastighetsbranschen till en långsiktigt hållbar framtid.

Under de senaste åren har vi accelererat vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt för att säkerställa förbrukningsdata för våra fastigheter för att effektivt energioptimera och minska klimatpåverkan per kvadratmeter. 2023 är första året som vi redovisar enligt GRESB och resultatet visar att vi är på god väg. Catena får 72 poäng på förvaltning och 73 poäng för projektutveckling. Vi är övertygade om att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete framöver även kommer att återspeglas i GRESB.