ISO 14001 är en internationellt accepterad standard inom miljöledning. Med hjälp av detta miljöledningssystem kan organisationer utforma policys, mål, rutiner och instruktioner för att minimera deras negativa miljöpåverkan. Det leder till ett ständigt förbättringsarbete av verksamhetens miljöprocesser.

Catena är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2009, vilket sätter ramverket för vårt miljöarbete. Vi följer upp, uppdaterar och kontrollerar att verksamheten arbetar enligt miljöledningssystemets krav genom löpande interna revisioner och en årlig genomgång med ledningen. En extern revisor kontrollerar även efterlevnaden av standarden en gång per år.

Certifikat 2022, Catena.